Hypnos

Vad kan hypnoterapi göra för dig?


Hypnoterapi är väldigt kraftfullt och värdefullt för att hantera sådant som många människor upplever som hinder för att de ska kunna vara sitt bästa jag och leva sitt liv fullt ut. Det kan t ex handla om:

 

 • Fobier
 • Viktminskning
 • Smärta
 • Stress
 • Mentala tillstånd som t ex ångest´och depression
 • Beroende av tobak, socker mm

 

För den som är öppen för att det även finns andra dimensioner än livet här och nu erbjuder hypnos också möjlighet till djupare förståelse och att berika livet genom genom spirituella resor och regressioner till tidigare liv, Klicka på knappen och läs mer om detta.

 


Foto Lotta Briné

Vad är hypnos?

 

Hypnos fokuserar på ditt mest dynamiska och kraftfulla sinne, nämligen det undermedvetna. Detta gör hypnos till ett värdefullt verktyg för ett ökat välbefinnande och högre livskvalitet. Det krävs ofta relativt få sessioner för att uppnå goda reslutat när det gäller lösa upp emotionella låsningar som skapar begränsningar i det dagliga livet och livskvaliteten. Genom hypnosen får du insikt om vad du kan göra idag för att leva det liv du önskar i morgon. Hypnos är en hjälp till självhjälp!

 

Ibland stöter jag på människor som tror att hypnos innebär att man är mer eller mindre medvetslös. Det stämmer inte, men däremot får det medvetna sinnet stå tillbaka eftersom det är det undermedvetna sinne vi arbetar med. När du befinner dig i ett hypnotiskt tillstånd är du djupt mentalt avslappnad och vanligtvis även fysiskt avslappnad. Under en hypnossession kommer du aldrig att ledas till att göra något som strider mot din vilja eller dina värderingar. 

 

Hur just du kommer att uppleva hypnosen är indviduellt. Hypnos är ett behagligt tillstånd som  du kommer att uppleva på ditt eget sätt. Hur du upplever det påverkas bland annat av vilka sinnen som är dominerande hos dig. För att uppnå resultat måste vi samarbeta och du måste tillåta dig att vara i det hypnostillstånd jag leder dig till. Allt handlar om att släppa det rationella tänkandet och låta upplevelserna från ditt undermedvetna komma till dig. Det är det jag hjälper dig med under en session. Det allra viktigaste är att du låter upplevelsen komma till dig. Och det är inte svårare än att leva sig in i en bra bok eller film. Det handlar alltså om att tillåta sig att gå in i upplevelsen och ju mer du tillåter dig det ju starkare kommer den att bli. Eftersom de flesta av oss är vana att vara aktörer och sändare i stället för mottagare kan det vara ovant till en början. Men om du bara slappnar av, följer mina instruktioner och låter det komma till dig kommer du att uppleva det starkare och starkare. 

 

Läs mer om våra sinnen

Etik

 

Jag är certifierad enligt NGH:s och SAHH:s standarder och har förbundit mig att följa deras etiska regler och riktlinjer. Allt för att du ska kunna känna dig trygg och säker. Följande gäller:

 

 • Jag arbetar under tystnadsplikt och förvarar mina anteckningar inlåsta
 • Jag utför ingen hypnos på någon som är påverkad av alkohol eller droger
 • Jag jobbar bara med det jag utbildats i och har kunskaper om
 • Även om hypnos kan ha stor kraft i läkande syfte ska du i första hand söka hjälp inom vården om du misstänker att du är sjuk
 • En session tar ca 2 timmar, den första upp till 3 timmar